Dịch vụ khách hàng

 • Phục hồi giày 6 bước
  Gói dịch vụ "Đại Trùng Tu" luôn miễn phí đối với khách hàng CNES.
 • Project CUSTOM
  Project CUSTOM luôn miễn phí đối với khách hàng CNES.
 • Đóng Giày Theo Yêu Cầu
  Đối với chương trình Đóng Giày Theo Yêu Cầu, CNES chỉ nhận gia công với cấp da từ calfskin của Tanneries D'Annonay trở lên.
 • Chính sách phát triển đại lý
  Quy chế Đại lý, nhà phân phối bán hàng của thời trang CNES quy định các điều kiện, thủ tục và công việc liên quan đến hoạt động giới thiệu, cung cấp sản phẩm của thương hiệu CNES thông qua hệ thống đại lý.
CNES