Đóng Giày Theo Yêu Cầu

Chương trình Đóng Giày Theo Yêu Cầu tại CNES cho phép bạn tùy biến bất cứ thứ gì trên đôi giày, tạo thành một sản phẩm duy nhất dành riêng cho bạn.

Đối với chương trình Đóng Giày Theo Yêu Cầu, CNES chỉ nhận đơn hàng với loại da bê Pháp chất lượng tương đương Tanneries D'Annonay trở lên.

1. Giá dịch vụ Đóng Giày Theo Yêu Cầu sử dụng da bê Pháp từ Tanneries D'Annonay, Tanneries Du Puy:
 
Loại giày Da bê Pháp từ
Tanneries D'Annonay
Da bê Pháp từ
Tanneries Du Puy
Giày thấp cổ 6.000.000 VND 6.000.000 VND
Giày cao cổ 7.500.000 VND 7.500.000 VND

*Mức giá này áp dụng đối với cả loại giày phối hợp nhiều chất liệu (da lộn, da grain, vải...)

2. Giá dịch vụ Đóng Giày Theo Yêu Cầu sử dụng da bê non Tây Ban Nha từ Fontanellas & Marti:
 
Loại giày Da bê non Tây Ban Nha từ
Fontanellas & Marti
Giày thấp cổ 10.000.000 VND
Giày cao cổ 15.000.000 VND

*Mức giá này áp dụng đối với cả loại giày phối hợp nhiều chất liệu (da lộn, da grain, vải...)

3. Giá dịch vụ Đóng Giày Theo Yêu Cầu sử dụng da hiếm (Cá Sấu, Kỳ Đà, da mông ngựa Shell Cordovan, Đà Điểu...v..v..)
 
Loại giày Exotic Leather (Mức giá thay đổi
theo tùy loại da và tùy thời điểm)
Giày thấp cổ 15.000.000 - 20.000.000 VND
Giày cao cổ 22.000.000 - 25.000.000 VND

*Mức giá này áp dụng đối với cả loại giày phối hợp nhiều chất liệu (da lộn, da grain, vải...)